Columns

Columns


Wij zijn er voor u

Om u te begeleiden op een manier die bij u past, is het belangrijk dat wij als team op elkaar zijn ingespeeld.

Wij komen uiteraard situaties tegen die niet eenvoudig zijn, soms ronduit heftig. Maar met elkaar kijken wij achter de schermen hoe we de meest passende begeleiding kunnen bieden.

Voor een persoonlijke uitvaart is het noodzakelijk goed te luisteren naar de nabestaanden. Daarbij bewaken wij onze normen en waarden. Wij volgen trainingen, delen onze ervaringen en houden de begeleiding van een uitvaart zo veel mogelijk in één hand, zodat één familie steeds met dezelfde uitvaartleider contact heeft.


Al dan niet verzekerd

”Mijn uitvaart is geregeld, want ik heb een verzekering afgesloten.” Is het werkelijk zo dat uw familie dan van alle zorgen af is en niets meer hoeft te betalen als u overlijdt?

Wij kunnen ons voorstellen dat u door de veelheid aan informatie over uitvaartverzekeringen door de bomen het bos niet meer ziet. Waar doet u goed aan?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.


Praktisch gezien

Na het overlijden van een naaste komt u bij alle verdriet ook voor verschillende praktische zaken te staan. Veel administratie is er doorgaans na het overlijden van een partner of de laatste ouder die zelfstandig woonde.

De uitvaartverzorger maakt de aangifte van overlijden in orde bij de gemeente. Na verwerking van de persoonsgegevens in de burgerlijke stand en de Basisregistratie Personen (BRP) staat de overledene niet meer als inwoner ingeschreven, maar als overleden. Op die manier zijn andere (semi-) overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, RDW en het UWV, maar ook de grote pensioenfondsen en de grote ziektekostenverzekeraars meteen op de hoogte. U hoeft het overlijden niet apart aan hen door te geven.

Particuliere organisaties moet u wel zelf op de hoogte brengen. Abonnementen, verzekeringen, goede doelen, huur, water, gas en elektra. Daarvoor biedt de uitvaartverzorger een leidraad en waar nodig ondersteuning. Als de praktische afronding om welke reden dan ook niet opgevangen kan worden in de familie, dan kunt u via de uitvaartverzorger in contact gebracht worden met iemand die zich toelegt op deze afwikkeling. Persoonlijk, vertrouwd, voor en namens u.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.


Uitvaartmuziek

Uit de vragen die sommige mensen ons stellen, blijkt dat men gewend is aan een standaard invulling van een uitvaart. Maar ook voor muziek geldt: de uitvaart is persoonlijk en kan dus ook naar eigen smaak muzikaal omlijst worden.

Muziek vertelt een verhaal, vooral als muziek een grote rol speelde in het leven van de overledene. Hij of zij was bijvoorbeeld lid van een band of een koor. Of had een naaste die iets ten gehore kan brengen tijdens de uitvaart.

Het kan zijn dat u een specifiek lied of muziekstuk wilt laten horen dat door een bepaalde artiest gezongen of gespeeld wordt. Deze muziek kan samengaan met de presentatie van foto’s uit het leven van de overledene.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.


Vingerafdruk van verdriet

Ineens kom je ervoor te staan, het verlies van iemand van wie je heel veel houdt en die je niet kunt en wilt missen. Nu moet je verder zonder hem of haar. Dat voelt als een onmogelijke opdracht. Hoogleraar en klinisch psycholoog Manu Keirse schreef er een mooi boek over: Vingerafdruk van verdriet.

Hij stelt: Hoe iemand verlies ervaart, is heel persoonlijk. Verdriet is als een vingerafdruk, voor iedereen herkenbaar – en toch zijn geen twee vingerafdrukken gelijk. Het is normaal je verdoofd te voelen en de realiteit maar deels te beseffen. Dit kan beangstigend zijn. Soms is er de angst het nooit meer te boven te komen. Al die gevoelens zijn normaal, ook het gevoel ‘niet meer te voelen’.

Het accepteren van de gevoelens als deel van het helingsproces vraagt tijd en geduld. Het vraagt ook aanmoediging van mensen om je heen. Door telkens opnieuw naar elkaar te luisteren. Om weer op verhaal te komen in het leven.

Voor meer inlichtingen, neem contact met ons op.


Uitvaarttrends

Het leven heeft meer dan voorheen een individuele kleur. Daarom wordt het laatste afscheid ook steeds persoonlijker.

Voor de afscheidsceremonie is bijvoorbeeld de vaarwel-trommel in opkomst. Op de dag van de uitvaart verzamelen de nabestaanden hierin hun kleine aandenken voor de dierbare. Een hanger, briefje, lievelingspen, schelp, gelukspoppetje of andere persoonlijke voorwerpen.

Naast de kleurrijke prints voor de uitvaartkist zijn er tegenwoordig ook kistbanden die voor een persoonlijke noot kunnen zorgen. Een kistband bestaat uit speciale stoffen stroken. Hier kunnen kaarten, tekeningen, bloemen, brieven en gedichten onder geschoven worden.

Een andere noviteit is de ballonverstrooiing. Hierbij gaat de as van de overledene in twee grote heliumballonnen, waarna de nabestaanden hun dierbare letterlijk loslaten. Uiteraard op een plek die voor hen speciaal is. Op ongeveer 20 km hoogte is er geen luchtdruk meer en komt de as vrij. Deze wordt vervolgens door de wind meegedragen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.


Keuzevrijheid staat voorop, ook bij het laatste afscheid

Wilt u de uitvaart regelen met een willekeurige uitvaartleider of wilt u zelf bepalen wie de uitvaart verzorgt?

Als u een uitvaartverzekering heeft, heeft u ook een polis. Op deze polis staat vaak een telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van overlijden. Als uw nabestaanden dit nummer bellen, schakelt de verzekeringsmaatschappij onmiddellijk een aan hen verbonden uitvaartonderneming in. Maar, is dat wel uw wens?

U bent tot niets verplicht Het staat eenieder vrij om een persoonlijke keuze voor een eigen uitvaartverzorger te maken. Wie de uitvaart uitvoert, mag en kunt u altijd zelf bepalen. Ongeacht uw verzekering. Uw verzekeraar, tussenpersoon of adviseur heeft rekening te houden met uw wensen. Dat geldt ook als u een overeenkomst heeft met een grote, landelijke uitvaartorganisatie.

U kunt dus altijd bij ons terecht. Neem contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.


Doe-het-zelf-uitvaarten

Tegenwoordig horen we steeds meer over en zien we steeds vaker de ‘doe-het-zelf-uitvaarten’. De nabestaanden zoeken zelf alles online uit zonder een uitvaartverzorger in de arm te nemen. Want dat zou onnodig en duur zijn. Dat nabestaanden de kosten van een uitvaart in de gaten willen houden, vinden wij echter altijd vanzelfsprekend.

Maar een uitvaart moet wel recht doen aan de overledene en de nabestaanden. In de heftige en drukke dagen na een overlijden kunt u met de uitvaartverzorger het persoonlijk afscheid afstemmen. Daarbij zijn er verschillende zaken die men zelf kan doen, in samenwerking met uw uitvaartondernemer.

Is het verplicht om een uitvaartondernemer in te schakelen? Nee. Is het duur? Dat hoeft echt niet. Is het wenselijk? Ja.

Om de uitvaartkosten in te hand te houden, is contact met uw uitvaartverzorger belangrijk. U kunt zich dan goed oriënteren op de mogelijkheden en de uitvaartkosten. Aan de hand van een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.


Een testament biedt duidelijkheid

Nogal wat mensen denken dat een testament alleen zin heeft als het over ‘veel geld’ zou gaan. Maar dat is niet waar.

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie recht hebben op de erfenis. Wilt u zelf bepalen hoe uw erfenis later wordt verdeeld, laat dan een testament opstellen. Zo bepaalt u zelf wat er met uw vermogen gebeurt.

Er zijn veel goede redenen om een testament te maken. Zo kunt u uw persoonlijke wensen zwart-op-wit vastleggen en deze fiscaal beter afstemmen. In het testament wordt bijvoorbeeld geregeld wie voor de kinderen zorgt als u er niet meer bent.

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. U kunt in uw testament iemand aanwijzen die de erfenis regelt, een Executeur-testamentair.

Voor iedereen – oud of jong – die geld of bezittingen zal nalaten, is het verstandig een testament op te stellen. De notaris maakt het testament voor u op. Een eenvoudig testament kost een paar honderd euro.
Het is voor u en de familie prettig als alles goed geregeld is.

Met een testament gaat uw nalatenschap naar de mensen waar u om geeft.

Voor meer informatie neem contact op met nielsuitvaart.


Levensbeschouwing en rituelen

Nederland kent diverse levensbeschouwelijke stromingen. Wij luisteren naar uw voorkeuren en eventuele behoefte aan uitvaartrituelen.

Binnen het christelijke geloof is veel mogelijk. Samen met de voorganger wordt de afscheidsdienst ingevuld.

Bij moslims wordt het lichaam drie keer ritueel gewassen. Daarna wordt het lichaam naar de moskee gebracht en na het gebed begraven. Eeuwige grafrust is zeer belangrijk.

Hindoestanen worden vrijwel altijd gecremeerd, om zo snel mogelijk terug te keren naar Brahm, de Oerbron. Dan volgt reïncarnatie.

In de joodse traditie is het doorgaans gebruikelijk dat er in volledige stilte een rituele wassing plaatsvindt. Hierna volgt over het algemeen de begrafenis.

Wij merken dat behoeften aan rituelen rondom de uitvaart toenemen. Wij ondersteunen u graag bij de vraag of en zo ja welke rituelen passend voor u zijn. Hierbij werken wij nauw samen met diverse organisaties en ritueel begeleiders.

Nadere inlichtingen via nielsuitvaart.


Samen doen: het levenstestament

Het is niet verkeerd om iemand die u vertrouwt te vragen te helpen bij het regelen van de financiën. Maar het is verstandiger om daar iemand speciaal voor aan te wijzen en dat vast te leggen in een levenstestament.

Het levenstestament is een soort draaiboek met instructies. Wat moet er gebeuren wanneer u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen?

In het levenstestament kunnen allerlei zaken worden opgenomen. Niet alleen financiële zaken, maar ook medische kwesties zoals reanimatie of euthanasie en zelfs de zorg voor de hond. Maar het belangrijkste onderdeel van het levenstestament is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die volledig op de hoogte is van alle wensen.

Zet daarom eerst alle wensen op papier en bespreek die met de vertrouwenspersoon, zodat volstrekt duidelijk is wat er van elkaar wordt verwacht. Kies eventueel voor een toezichthouder die regelmatig de handelingen van de vertrouwenspersoon controleert.

Deze afspraken kunnen vervolgens worden vastgelegd in het levenstestament.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.


Een duurzame uitvaart als bewuste keuze

Een uitvaart die duurzaam en groen is, trekt steeds meer belangstelling. Hierbij proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame (uitvaart)producten en -diensten.

Duurzaam is ook: alles zo dicht mogelijk bij huis zoeken en organiseren. Lokaal werken en bewust kiezen voor bijvoorbeeld bepaalde bloemen en materialen, bijvoorbeeld voor de uitvaartkist, het rouwdrukwerk of een gedenkteken.

Het onderwerp duurzaam is boeiend en kent vele invalshoeken. Het is niet mogelijk om een kant-en-klaar ‘Groen uitvaartpakketje’ aan te bieden omdat dit per situatie verschilt en van veel factoren afhankelijk is.

Heeft u vragen, laat het ons weten en neem contact met ons op.


Lichte balseming: een tijdelijke vorm van balseming

Lichte balseming wordt ook wel thanatopraxie genoemd. Hiermee is het lichaam van de overledene ca. 5 tot 9 dagen goed te houden. Voor de opbaring is er dan geen koeling nodig.

Voorstanders van thanatopraxie zijn van mening dat het beter is voor de rouwverwerking om afscheid te kunnen nemen van iemand die er ‘goed’ uitziet. Het lichaam wordt niet koud, de overledene blijft er langer beter uitzien en er is minder kans op verkleuring van de huid. De vraag kunt u zichzelf stellen: Wat is goed afscheid nemen?

Is het belangrijk dat iemand er goed uitziet? Of helpt het juist te zien dat het lichaam iedere dag iets minder mooi is? Is het minder worden juist goed voor het proces van loslaten?

Het antwoord op die vraag, de afweging die u maakt is persoonlijk. Iedere situatie is weer anders, iedere nabestaande is anders. Het is goed te weten dat tijdelijke balseming mogelijk is.

Wij kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden. Neem contact op met nielsuitvaart.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.